Økonomisk rådgivning

Har du brug for økonomisk rådgivning og skatterådgivning i din virksomhed?

Som virksomhedsejer skal du træffe en række beslutninger. Udover den daglige drift, kunder og leverandører skal du også tit tage stilling til nye investeringer mv. Det kan være svært at gennemskue, hvilken investering der vil gavne din virksomhed bedst, og hvornår du skal foretage de forskellige investeringer:

Skal du investere i nye maskiner, fast ejendom eller udvide med nye aktiviteter?

Overvejer du et generationsskifte?

Som revisionsfirma gør vi en dyd ud af at tage vare på hele din økonomi. Derfor kan du selvfølgelig også sparre med os, når du overvejer dine investeringer. Vi kan både hjælpe dig med at regne ud, præcis hvor sårbar du og din økonomi bliver, hvis du eksempelvist køber en ny maskine.

I den finansielle rådgivning ser vi også på, om det gavner din samlede økonomi bedst at afvikle din gæld, indbetale mere til pension eller foretage nye investeringer.

Hos os får du derfor en revisor, der både udarbejder dit regnskab og samtidig også giver dig den rådgivning, som du har behov for.

I mange virksomheder deltager vi månedligt eller kvartalsvist i møder, hvor vi sammen analyserer og gennemgår de seneste balancer sammenholdt med budgetter, sidste års tal mv. Møderne er meget nyttige og mere interessante end et årsregnskabsmøde, idet tallene er mere aktuelle og nærværende, og derfor giver ledelsen mulighed for at reagere hurtigere, hvis noget skal laves om. Vi kalder det for værdiskabende møder.

Hør, hvordan vi kan rådgive dig om din økonomi

Du er altid velkommen til et uforpligtende møde på vores kontor syd for Roskilde, hvor du kan høre om mulighederne for økonomisk rådgivning. Ring 46 49 85 01 eller send en mail, så ringer vi tilbage til dig.

Brug for økonomisk rådgivning