Står du overfor et generationsskifte?

Eller kommer du til det i løbet af de kommende år?

At sælge sin virksomhed er tit en af de allerstørste beslutninger i din virksomheds historie.

Du skal træffe en række valg, der både får betydning for dit livsværk, din økonomi og måske for dine børn.

Som ved øvrig virksomhedshandel handler et generationsskifte blandt andet om at finde den rette værdi af virksomheden. Før virksomhedsoverdragelsen kan blive en realitet, skal vi have styr på regnskaber, virksomhedens potentiale, finansiering og købers krav og forventninger til overtagelsen.

Økonomisk og juridisk hjælp til generationsskifte

Generationsskifte inden for familien eller medarbejdere er lidt anderledes end ved salg til en fremmed. Ved salg til nærtstående skal virksomhedens værdi også opgøres efter nogle skattemæssige regler, og selve finansieringspakken er oftest også lidt anderledes.

Når der generationsskiftes indenfor familien, er det en god ide at involvere de eventuelle søskende, som ikke er med i overtagelsen. Det kan være vigtigt, at de forstår grundlaget for værdiansættelsen og overdragelsesaftalen for derved at minimere risikoen for, at de senere føler sig snydt i forbindelse med generationsskiftet.

Hvis virksomheden kun overdrages delvist, udarbejdes der en ejeraftale, der blandt andet fastlægger hvordan resten overdrages, herunder hvornår og hvordan prisen beregnes.

I forbindelse med et generationsskifte er det også vigtigt med en dygtig advokat. Vi har samarbejde med flere advokater, som er specialister i generationsskifter.

I Revisionsfirmaet Westergaard, Roskilde har vi hjulpet kunder med generationsskifte i over 30 år. Det, der formentlig kun sker en enkelt gang i dit liv, er vi rutinerede i. Derfor ved vi, hvad vi skal tage højde for både før, under og efter, og du undgår, at skulle tage stilling til en masse spørgsmål, hvis du bruger os som samarbejdspartnere.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med dit generationsskifte?

Ring 46 49 85 01 eller send en mail, så vender vi tilbage til dig.

Få hjælp til generationsskifte